DWÓR KRÓLEWSKI
JKM ARTURA I PIOTRA
KRÓLA DREAMLANDU

Dnia 31 października 2004 roku

OŚWIADCZENIE

  Dnia dzisiejszego Tymczasowe Władze Republiki Baridasu opublikowały Deklarację Przystąpienia dobrowolnie uznając Królestwo Dreamlandu za prawnego następcę Republiki. Jego Królewska Mość Król Dreamlandu Artur I Piotr postanowieniem królewskim dokonał włączenia całości terytorium Baridasu do ziem Korony.

  Władze Baridasu i Dreamlandu wspólnie zdecydowały się na tę Unię szukając najlepszego sposobu na dopomożenie w odbudowie utraconej świetności Republiki. Pomny na długą historię partnerskiej współpracy i wzajemnej pomocy między oboma Narodami, Król Dreamlandu zaoferował objęcie Baridasu swoja opieką, wierząc, że dzięki wsparciu administracji dreamlandzkiej oraz kulturowej i historycznej bliskości społeczeństw tutaj najłatwiej będzie podźwignąć się Republice z upadku.

  Baridas stał się częścią Domeny Królewskiej - terytorium podlegającego bezpośredniej jurysdykcji Króla Dreamlandu. Nie będąc samodzielną prowincją uzyskał niemal wszystkie prawa autonomii przysługujące podmiotom dreamlandzkiej federacji. Baridas pozostanie samorządny we własnym obrębie, ma prawo do uchwalania własnego ustawodawstwa zgodnego z prawem federalnym oraz własnego sądu I instancji. Republika zachowa wszystkie swoje symbole narodowe a także tradycyjną tytulaturę. Na czele Baridasu stanie Lord Gubernator, w swoim kraju używający tytułu Prezydenta.

  Baridas nie będzie miał pełnoprawnego przedstawiciela w Senacie jak prowincje Dreamlandu. Zamiast tego będzie miał prawo do wyznaczenia obserwatora bez prawa głosu. Na terenie Baridasu obowiązuje od teraz dreamlandzka waluta dream, a mieszkańcy Baridasu stają się obywatelami Dreamlandu. Zgodnie z Konstytucją Baridas na arenie międzynarodowej jest odtąd reprezentowany przez władze federalne Królestwa. Republika zostaje objeta wszystkimi systemami informatycznymi Królestwa.

  Mieszkańcy Baridasu będą mieli zawsze możliwość wyrażenia w powszechnym referendum woli wystąpienia z Dreamlandu. Król zobowiązuje się w takiej sytuacji dopomóc w przywróceniu stanu sprzed 31 października 2004 roku.

  Przez cały dzisiejszy dzień w miejscowości Ekorre odbywać się będą uroczystości związane z przystąpieniem Baridasu do Korony.

(-) Pavel markiz Svoboda
Lord Kanclerz

powrót