Logo Okna
"Obupólne Królewskie Namiastki Opium" - nr 32 (12.11.05)

Wstępniak

Numer poświęcony w całości abdykacji JKW Artura Piotra. więcej...

Janne van den Fisher - szlachcic; były Minister Kultury i Nauki Królestwa, włączony w poczet szlachty przez JKW Artura Piotra. Ambasador Dreamlandu w Wandystanie, były przewodniczący Kongresu Morlandu. czytaj...

Paweł M. Milewski - niegdyś Wandejczyk, przeszedł do Dreamlandu w atmosferze skandalu. Obecnie Rektor Uniwersytetu Królewskiego i poseł na Izbę Poselską. Były ambasador Wandystanu w Dreamlandzie, były członek wandejskiego rządu. czytaj...

Ari-Quekka Vertonen - wicehrabia; Minister Spraw Zagranicznych, Marszałek Izby Poselskiej, przewodniczący Stronnictwa Federalnego, Sekretarz Generalny Księstwa Surmali, właściciel "Pod Morskim Baranem". czytaj...

Krzysztof von Roen - diuk; Namiestnik Koronny Furlandii, Przewodniczący Komisji Wyborczej Królestwa. Przybył jeszcze za JKW TomBonda I, piastował rozmaite funkcje, między innymi Ministra Obrony Narodowej. czytaj...

Kobe A.A. Shakur - wicehrabia, profesor ekonomii; polityk surmalajski, poeta, Namiestnik Koronny Surmali, były Minister Finansów i Gospodarki, były Marszałek Izby Poselskiej II kadencji i Rektor UK. czytaj...

Łukasz Wakowski - senator z ramienia Republiki Weblandu, Marszałek Senatu Królewskiego. Do niedawna ambasador Dreamlandu w Mandragoracie Wandystanu, w geście sprzeciwu uznany przez władze Wandystanu za persona non grata. czytaj...

W drodze do Ekorre

Cokolwiek subiektywne podsumowanie panowania JKW Artura Piotra dokonane przez Edwarda Kriega. Co pominięto, czego tu być nie powinno - zadanie domowe dla czytelnika. więcej...


Historii cynizmy

Paweł I wstępuje na tron jeśli nie wbrew własnej woli, to przynajmniej bez większego entuzjazmu. Powtórka z lutego 2004; czy Czwartemu uda się podzielić los swojego poprzednika, odchodzącego w pełnej chwale? więcej...


Żywoty mężów swawolnych

Medgar de Rama w tym, co kocha najbardziej: beletrystycznej walce z oporem języka polskiego (wygranej) i absurdami wirtualnych światów (jw.). Nie należy czytać podczas spożywania pokarmu. więcej...


Wywiad z JKM Pawłem I

Sykstus Boruta indaguje nowego Króla. Kulisy przekazania władzy, plany na przyszłość, złe wiadomości dla chcących konkurować o rękę JKM. więcej...


Przepis na przywódcę

Teoretyczne podejście do istoty rzeczy. Jakimi cechami charakteryzuje się idealny przywódca? Gdzie go szukać? Czym jest autorytet? więcej...

JKW Artur I Piotr

Król Dreamlandu od 1 lutego 2004 roku do listopada 2005 roku. Prawnik. Senacki legislator, wiceprezydent Weblandu za czasów prezydenta eMBe (późniejszego Króla). Po wstąpieniu eMBe na tron zajął jego miejsce w administracji Weblandu. Od zawsze bezpartyjny. Prezes Najwyższego Sądu Królestwa, potem Sądu Królestwa. Członek Królewskiej Komisji Kodyfikacyjnej Jacquesa de Brolle (2002), autor Konstytucji oktrojowanej przez JKW eMBe 1 lipca 2002 roku, główny twórca dreamlandzkiego prawa. Jako ambasador w Królestwie Scholandii stał się architektem Sojuszu Dreamlandzko-Scholandzkiego. Twórca Królewskiego Instytutu Kartograficznego. Po wstąpieniu na tron w bardzo krótkim czasie odbudował autorytet Korony.
Uczestniczył w tworzeniu Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis, najważniejszy orędownik połączenia dreamlandzkich szkół wyższych w jedną, silną placówkę. Publikował w "Scriptores Dreamlandis": "Pozycja ustrojowa i uprawnienia Izby Poselskiej Dreamlandu" (vol. I 2004), "O kondycji dreamlandzkiego szkolnictwa wyższego słów kilka" (vol. II 2005).
Jako Król był orędownikiem polityki spokojnego i zrównoważonego rozwoju. Popierając demokratyzację państwa w praktyce umożliwił Izbie Poselskiej wywieranie znaczącego wpływu na politykę. Podczas Jego panowania miały miejsce dwa poważne kryzysy: przy okazji skazania na karę banicji członków Socjaldemokratycznej Partii Dreamlandu oraz próby secesji Solardii. Oba te kryzysy okazały się później dla Dreamlandu pozytywne w skutkach: prowincje przeżyły odrodzenie, Dreamlandczycy bardziej się zjednoczyli wokół idei wspólnej wirtualnej ojczyzny. Zdecydował o przeniesieniu siedziby Króla, Dworu Królewskiego i Rządu do Ekorre w Weblandzie. Na scenie międzynarodowej włączał Dreamland w ponadnarodowe organizacje takie jak Rada Wspólna Mapy Polskich Państw Wirtualnych. Za Jego panowania doszło do krótkotrwałego połączenia Dreamlandu i Brugii unią personalną oraz do kilkumiesięcznego włączenia do Królestwa Republiki Baridas. Abdykował ze względów osobistych 6 listopada 2005 roku, przekazując Koronę jednemu ze swoich bliskich współpracowników, księciu Pavlowi Svobodzie, który przyjął imię intronizacyjne Pawła.

JKM Paweł I

Król Dreamlandu od 6 listopada 2005 roku, czwarty po IKW TomBondzie, eMBe i Arturze Piotrze. Przez długi czas polityk blisko związany z Dworem Królewskim Artura I Piotra - pełnił funkcje Lorda Kanclerza, Lorda Kustosza i Sekretarza Heroldii. Poseł II, III i V kadencji Izby Poselskiej z ramienia partii Stronnictwo Federalne, której jest Ojcem Założycielem, byłym przewodniczącym a do intronizacji także szefem jej klubu parlamentarnego. Od kwietnia do lipca 2002 roku rzecznik prasowy JKW eMBe. Doświadczony członek federalnego rządu: od lipca 2002 do lipca 2003 premier, później wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych w I gabinecie Edwarda Kriega. Pełniąc stanowisko MSZ dał się poznać jako kontynuator polityki swojego poprzednika, Edwarda Rey'a. Angażował się również w życie polityczne na poziomie prowincji: od października do listopada 2003 roku pełniący obowiązki Namiestnika Koronnego Morlandu, sołtys Kakut. Jest jednym z głównych twórców konstytucji Księstwa Morlandu, w skali mikroświatowej pionierskiej, bo wprowadzającej klasyczną demokrację bezpośrednią.
Tuż przed intronizacją zasłynął z opracowania pakietu reform dla Królestwa, obejmujących nowelizacje ustaw o walucie i banku centralnym, o Sądzie Królestwa, o Izbie Poselskiej. Reformy te mają usprawnić działania administracji Królestwa, wyeliminować zauważone błędy i podnieść frekwencję w wyborach parlamentarnych.
Słynie z błyskotliwości i ciętego języka. Jeden z najbardziej zaciekłych obrońców Korony podczas próby secesji Solardii, przeciwnik polityki Morfeusza Tylera jako namiestnika Solardii.
Redaktor naczelny Wydawnictwa PLEGOLAL i pisma satyrycznego KUR, były redaktor lub współpracownik redakcji wielu dreamlandzkich pism ("Tygodnik Morlandzki", "Echa Temerii", "OKNO", ostatnio "NordAlm"). Prozaik publikujący nakładem Plegolalu: "Strzelba w pierwszym akcie" (2003), "Tabulator" (2002), "Bajki Kakuckie" (2005).


redaktor naczelny
z-ca redaktora naczelnego
redaktor numeru
Redakcja: Sykstus Boruta, Edward Krieg, Medgar de Rama
Wspierają duchowo i nie tylko: Jacques de Brolle, Ghardin, Kobe A. A. Shakur Svoboda, Kobe Aake Amaru Shakur
Tu możesz być TY!!!

Nakład kontrolowany:

ARCHIWUM

Strona najlepiej wygląda w rozdzielczości 800x600 pikseli.
W gruncie rzeczy nie wygląda dobrze w żadnej :)

Druk: Drukarnia Wydawnictwa "OKNO"
Gedania, SURMALA